• Pastoor Hendrikspark 30 - Laren
 • Curtevenneweg 9 - Kortenhoef
 • Monique 06 5183 0487 Sabine 06 3836 0288Alice 06 5191 7918
 • Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks. Dys = niet goed functioneren, beperkt en lexis = taal of woorden.

  Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de lees-/ spellingsproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen maar deze komen ook los van elkaar voor.

  Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie geeft adviezen over hoe de school kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen. Kinderen gaan met deze hulp veelal snel en goed vooruit. Is er ondanks extra hulp toch geen of onvoldoende vooruitgang aan het einde van groep 3 dan kan er sprake zijn van dyslexie. Raadzaam is het dan om een dyslexie onderzoek aan te vragen of een externe deskundige te raadplegen.
  Een kind wat is gediagnosticeerd op een ernstige enkelvoudige dyslexie komt in aanmerking voor de vergoedingsregeling. Dit zijn afgerond 7200 gevallen per jaargroep van 200.000 kinderen. Meer informatie is te vinden op Stichting Dyslexie Nederland.

  Binnen het Logopraktikum wordt gewerkt volgens de KweC methodiek waarbij de spelling multi-sensorieel wordt aangeboden. De leesproblemen worden structureel geoefend volgens Connect Vloeiend Lezen of Ralphi lezen.  Het Logopraktikum werkt nauw samen met de ergotherapeute G. Broekstra waarbij wordt bekeken of het handschrift nadere begeleiding wenst in training of aanpassingen in schrijfgerei.
  Nadere informatie hierover is te vinden op de website van G. Broekstra: www.deschrijfvriend.nl

  Meer achtergrondinformatie

  • Spraak

   De spieren van lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). De meest voorkomende …

  • Stem

   Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje…

  • Taal

   Taal is het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte…

Features

 • Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal.

 • Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks.

 • Eten en drinken is een complex proces waarbij tal van spieren betrokken zijn…

 • Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is.