Gehoor

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is.

Je moet:

• Horen wat een ander zegt
• Wat jezelf zegt moet worden gehoord om goed te kunnen spreken (bijvoorbeeld als voorwaarde voor articulatietraining)
• Als je niet (meer) kunt horen, dan is het belangrijk om te leren hoe je moet liplezen (spraakafzien) of hoe (ondersteunende) gebarentaal te gebruiken. De logopedist in een audiologisch centrum kan tevens gehoortesten afnemen en hoorapparatuur aanpassen
• Goed kunnen luisteren: aandacht en concentratie zijn hierbij belangrijk
• Op het gehoor klanken kunnen herkennen en weten welke letter bij welke klank hoort. Dit zijn voorwaarden voor het leren lezen.

Taalbegrip
Het komt voor dat je wel hoort wat iemand zegt, maar het niet begrijpt: dit is een stoornis in het taalbegrip.

Meer achtergrondinformatie

  • Spraak

    De spieren van lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). De meest voorkomende …

  • Stem

    Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje…

  • Taal

    Taal is het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte…