• Curtevenneweg 9 - Kortenhoef
  • Dagmar 06 5191 7918

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom logopedie nodig is. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.