• Pastoor Hendrikspark 30 - Laren
 • Curtevenneweg 9 - Kortenhoef
 • Monique 06 5183 0487 Sabine 06 3836 0288Alice 06 5191 7918
 • Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Uit de lucht halen we zuurstof en we ademen kooldioxide uit.
  Om te ademen gebruiken we de volgende lichaamsdelen: De borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren.
  Wanneer we niet goed ademen kunnen de volgende problemen ontstaan:

  1.Verkeerde spreekadem
  Er wordt verkeerd geademd bij het spreken waardoor mensen “achter de adem raken”. Dat betekent dat er langer gesproken wordt dan dat er lucht is. Meestal volgt daarna een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen. De logopedist leert een goede spreekadem aan, waardoor er beter geademd wordt tijdens spreken.

  2.Hyperventilatie
  Bij hyperventilatie wordt er te snel en te oppervlakkig geademd. Hierdoor bevat het bloed te veel zuurstof en te weinig kooldioxide. Verschijnselen van hyperventilatie zijn: duizeligheid, tintelingen in de armen en handen, zweten, hartkloppingen, drukkend gevoel op de borst en ademnood. De logopedist leert een goede manier van ademen aan, vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen.

  3.Stemproblemen
  Om de stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat een goede manier van ademen wordt gebruikt. De adem en de stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer er een gespannen of afwijkende manier van ademen voorkomt, heeft dit vaak gevolgen voor de stem. De stem kan daardoor minder goed functioneren en ontstaan stemklachten. Bijvoorbeeld: snel vermoeiende stem, een dik gevoel bij de stem, heesheidklachten. De logopedist leert een goede adem aan in combinatie met stemoefeningen.

  4.Longproblemen
  Bij langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem (COPD). De logopedist leert hoe een goede manier van ademen aan, vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen.

  Meer achtergrondinformatie

  • Spraak

   De spieren van lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). De meest voorkomende …

  • Stem

   Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje…

  • Taal

   Taal is het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte…

Features

 • Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal.

 • Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het Grieks.

 • Eten en drinken is een complex proces waarbij tal van spieren betrokken zijn…

 • Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is.