Taal

Taal is het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte tekens waarvan de mens gebruik maakt, om zijn gedachten te articuleren, zijn wereld te ordenen en te communiceren (van Dale).

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen en denken. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel. Wanneer iemand problemen heeft met taal, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen. Werken aan taal is dus werken aan een betere communicatie.
Mensen zijn overigens de enige levende wezens op aarde die met taal communiceren.

Stoornissen
De belangrijkste taal georiënteerde stoornissen zijn:

• De taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen
• Afasie: het verlies van taalvermogen na een hersenbloeding of beroerte, of na een hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, operatie of ziekte
• Lees- en schrijfstoornissen: lezen en schrijven zijn, evenals horen en spreken, vormen van taal. Stoornissen op dit gebied zoals dyslexie vallen dus ook onder taalstoornissen.

Ook het meertalig opgroeien kan voor taalproblemen zorgen als er sprake is van taalzwakte.

Meer achtergrondinformatie

  • Spraak

    De spieren van lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). De meest voorkomende …

  • Stem

    Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje…

  • Taal

    Taal is het geheel van de door de spraakorganen, op basis van het taalvermogen voortgebrachte…